petra boolman

Activiteiten

Coaching  Op dit moment begeleid ik drie mensen, allemaal individueel. Twee mét NAH, een zonder. Allemaal gaven ze o.a. aan, op eigen wijze, zichzelf te weinig kapitein van hun schip te voelen en teveel geleefd te worden. We zijn nog maar net begonnen, toch zie ik al verschil…

Lezingen  Ik heb vanaf 2008 tot een paar jaar geleden vele spreekbeurten en voordrachten over NAH, over mijn leven met hersenletsel, over de boeken etc etc gegeven. Afgelopen jaren was het stil, maar op 6 oktober 2021 heb ik de draad hierin weer opgepakt en tijdens de webinar 8e werkconferentie Hersenletsel, georganiseerd door de CVA/NAH-keten Arnhem, gesproken over Mindfulness bij NAH…

3 oktober 2017  - TILBURG

Bijeenkomst

Een bijdrage geleverd aan de afsluitende bijeenkomst van de leergang NAH - in de vorm van gesprekjes met groepjes deelnemers - van de Amarant Academie, Montfortanenlaan 13 in Tilburg.

1 november 2017 - HUISSEN

15.00 - 17.00 uur. Lotgenoten- en partnergroep NAH van hersenletsel.nl. Een interactieve middag waarbij de niet-zichtbare gevolgen door hersenletsel centraal staan. Gemeenschapshuis Huissen - Zand, van Wijkstraat 31, 6851 GL Huissen

1 november 2017 - GOUDA

21 november 2017 19.30 - 21.30 uur. Themabijeenkomst NAH voor cliënten, familieleden, hulpverleners, vrijwilligers en andere geïnteresseerden. Voor de pauze presentaties van Petra Boolman en een zorgprofessional. Na de pauze is er gelegenheid voor het stellen van vragen en/of met elkaar in gesprek te gaan. Locatie: de Veste, Ridder van Catsweg 300, Gouda.

28 maart 2018 - ARNHEM

Lezing voor zorgprofessionals tijdens de Werkconferentie hersenletsel ‘De digitale keten’, van 13.00 tot 17.00 uur in Rijnstate Ziekenhuis Wagnerlaan 55  6815 AD Arnhem

8 mei 2018 - VUREN

Informatie-avond over NAH verzorgen bij vrouwenvereniging ‘De Waalkring’, van 20.00 tot 22.00 uur in cultureel centrum 'De Koels’ Molenlaan 17  4214EA  Vuren tel. 0183-630573

17 mei 2018 - ARNHEM

Een boekbespreking over ‘Best wel heavy’ voor lotgenoten en professionals in bibliotheek Kronenburg, Kronenburggalerij 7, 6831 ET Arnhem

21 juni 2018 - ARNHEM

Workshop NAH voor wijkteam Arnhem, samen met Leonie Derksen, procesbegeleider SizaZeelandsingel 40, 6845 BH Arnhem

28 juni 2018 - ETTEN LEUR

Werkconferentie NAH, Het Turfschip, Schipperstraat 2, 4871 KK  Etten Leur

3 juli 2018 - TILBURG

Presentatie voor de deelnemers van de leergang NAH van de Amarant Academie, Montfortanenlaan 13, 5042 CT  Tilburg

20 september 2018 - ARNHEM

Workshop NAH voor wijkteam Arnhem, samen met Leonie Derksen, procesbegeleider Siza Zeelandsingel 40, 6845 BH Arnhem

25 september 2018 - ARNHEM

Workshop NAH voor wijkteam Arnhem, samen met Leonie Derksen, procesbegeleider Siza. Zeelandsingel 40, 6845 BH Arnhem

17 januari 2019 - UTRECHT

Bij de afsluitende bijeenkomst van de leergang NAH mijn persoonlijke verhaal met de groep gedeeld en in het bredere perspectief van ‘positieve gezondheid’ en ‘herstel’ geplaatst.  Amarant Academie, Montfortanenlaan 13 in Tilburg.

21 januari 2019 - UTRECHT

Samen met Klazien v Dommelen, MDFT therapeute (Reinaerde) workshop verzorgd voor gezin- en systeemtherapeuten van zorgorganisatie Reinaerde waarin met name aandacht voor de gevolgen en impact van NAH op het leven van getroffenen en naasten.Reinaerde, Orinocodreef 21 in Utrecht.

23 februari 2019 - WIJCHEN

Vanuit de gemeente Wijchen wordt op zaterdag 23 februari een informatiebijeenkomst over NAH georganiseerd waar ik zal vertellen over mijn eigen ervaringen met hersenletsel. Aansluitend is er gelegenheid tot het stellen van vragen en/of het delen van eigen ervaringen. De bijeenkomst sluit af met een lunch waarbij we op informele wijze napraten…Wijkcentrum De Brink, zaterdag 23 feb. 2019, 10.30 - 12.30 u, Brink 27, 6603 JR Wijchen 06 13114648

25 maart 2019 - KESTEREN

Petra Boolman en predikante Gea van der Velde verzorgen samen een informatie-avond over NAH en Verlies voor getroffenen en naasten. Leven met hersenletsel is voor velen leven met verlies wat, zelfs na vele jaren, niet over gaat, wat niet slijt en heet ook wel ‘levend verlies’…

15 juni 2019 - GROESBEEK

Tijdens de jaarlijkse en geaccrediteerde cursusdag van Alumnivereniging Ergotherapie Nijmegen zal ik als openingsspreker vertellen over mijn eigen ervaringen met hersenletsel, beginnend vlak na het ongeval tot en met het hier en nu. Leven met hersenletsel is nl. niet een statische manier van zijn, maar is vaak een proces met diverse stadia. In mijn verhaal koppel ik die stadia aan het begrip ‘positieve gezondheid’ en de verschillende herstelfasen zoals wetenschapper Machteld Huber die in 2015 omschreef.Opening cursusdag is van 10.00 - 11.00 u in ZZG Zorghotel, Groesbeek.

> Contact me