petra boolman

Lezingen en lessen op verschillende locaties.

gastlessen

Ja, het is zinvol om een ervaringsdeskundige NAH binnen opleidingen het woord te geven.Petra doet dit op MBO-, HBO- en universitair niveau, voor (zorg)professionals en in het voortgezet onderwijs. De inhoud van de lessen geeft ze graag vorm in overleg met de betreffende organisatie en rode draad in de lesssen zijn vaak haar eigen ervaringen met niet-zichtbaar NAH.

Gastlessen o.a.:
2015 studiedag 'Wie staat centraal, jij of ik?' Universitair Ziekenhuis, Leuven, België
2015 ergotherapie HAN, Hogeschool Arnhem & Nijmegen
2016 NAH voor Artsen in Opleiding, Erasmusuniversiteit, Rotterdam
2016 Zorg en Werk Academy, Ede
2016 verpleeghuis Zandhove, Zwolle
2017 Regiocollege, Zaandam

lezingen

Het spreken neemt een steeds grotere plaats in binnen Petra’s activiteiten. Sprak ze in eerste instantie over haar eigen ervaringen met hersenletsel en/of las ze voor uit de boeken, gaandeweg ontwikkelde dit zich en nu spreekt ze op allerlei bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld werkconferenties, congressen, symposia en lotgenotenbijeenkomsten. Vaak koppelt ze hierbij haar eigen ervaringen aan het onderwerp/thema van de bijeenkomst, zoals bijvoorbeeld tijdens de werkconferentie ‘Zelfmanagement’ in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem of de studiedag ‘Wie staat centraal, jij of ik?’ (Shared decision making) in het Universitair ziekenhuis, Leuven, België.

boeken

"In (slow) motion" (2008) Hierin schrijft Petra over haar eigen ervaringen met hersenletsel gedurende een periode van vijf jaar.Het bijzondere van dit boek is dat de lezer over haar schouder meeleest en –beleeft hoe Petra bewust wordt van de veranderingen in haar leven. Hoe ze tegen haar grenzen botst en hoe ze manieren zoekt en vindt om hier mee om te gaan.Al tijdens haar revalidatie maakte ze haar eerste, onhandige, notities en gaandeweg de jaren en gaandeweg het boek gaan de notities over in dagboekfragmenten en stukjes tekst. Het boek eindigt met een aantal korte zelfstandige verhalen, miniaturen volgens Petra. ‘Best wel heavy’ (2012)is een (logisch) vervolg op het eerste boek. Nu gaat het over anderen met niet-zichtbaar NAH en nu gaat het ook over de problemen die de directe omgeving hiermee ervaart. Dit boek is een bundel van elf hoofdstukken, en per hoofdstuk twee verhalen. Eerst het relaas van iemand met hersenletsel en vervolgens komt er een naaste (familielid, partner, vriend(in), bekende of collega) aan het woord die dezelfde geschiedenis, maar dan bezien vanaf de zijlijn, vertelt. Ieder vertelt zijn eigen verhaal, zijn eigen waarheid.

coaching

Coaching bij mij kan verschillende kanten opgaan. Dat hangt helemaal samen met wat jij nodig hebt. Toch zijn er ook een aantal ‘vaste’ ingrediënten. De basis zijn de 6 kwaliteiten van mindfulness:

• aandacht in het huidige moment
• verankerd in het lichaam
• open
• vriendelijk
• zonder oordeel
• vanuit overzicht (panoramisch bewustzijn) 

Ik start vaak met eenvoudige lichaamsoefeningen uit de Tibetaanse yoga of een andere meditatieve oefening. Zo ontstaan inzichten en vaardigheden die kunnen helpen patronen te doorbreken. Gaandeweg kan duidelijk worden dat je iets anders nodig hebt. Bijvoorbeeld dat je wilt tekenen, schrijven of boetseren om helderheid en inzicht te verwerven. Daar is alle ruimte voor.

Doel is altijd een beter contact met lichaam, hart en geest.
Doel is altijd meer stevigheid in jouw leven.
Doel is altijd bewust je eigen weg te kunnen kiezen.

Omdat NAH (niet aangeboren hersenletsel) een grote rol in mijn leven heeft gespeeld, heb ik de wens ook voor mensen met hersenletsel van betekenis te willen zijn. Mindfulness, tekenen, schrijven en/of boetseren zijn mooie manieren om met grote veranderingen in je leven om te leren gaan.